Repte La Tecnòloga

Mostrem els projectes guanyadors del concurs adreçat a la ciutadania de visualitzacions de dades, Data ViZ Challenge La Tecnòloga. Repte de visualitzacions de dades per a la igualtat de gènere en ciència i tecnologia, per visualitzar les escletxes pendents per la igualtat com a tecnòlogues i científiques utilitzant les dades obertes públiques. Aquest Challenge es va celebrar dins les activitats del Campus de Ciència i Tecnologia latecnologa.cat.

L’acte de presentació dels projectes del Data ViZ Challenge La Tecnòloga, es va celebrar el 5 de maig de 2022 a Sant Boi de Llobregat i aquest son els projectes guanyadors.

Veure tots treballs presentats Repte La Tecnòloga!

Categoria adulta

Primer premi categoria adulta. Repte La Tecnòloga

Bretxa digital de gènere i open-close data

Grup: cienTICfiques

Segon premi categoria adulta. Repte La Tecnòloga

Mujeres en Ciencia y Tecnología

Web Mujeres en Ciencia y Tecnología

Grup: eluciDATA

Nominació premi categoria adulta. Repte La Tecnòloga

El lent camí cap a la igualtat en el sector R+D a Espanya i Catalunya

Grup: UAPA

 • Maite Fernández Pelaez
 • Fernando Martos Rodríguez
 • Jordi Rodríguez Lanzas

Categoria juvenil

Primer premi categoria juvenil. Repte La Tecnòloga

Dones matriculades en ciència i tecnologia

Grup: Amal, Sara i Florencia

Institut Joaquim Rubió i Ors de Sant Boi de Llobregat

 • Amal El Ouahabi Chantouf
 • Sara Fernández Gutiérrez
 • Florencia Ferrari Garate

Segon premi categoria juvenil. Repte La Tecnòloga

Tecnologia Dones 

Grup: Les màquines 

Institut Joaquim Rubió i Ors de Sant Boi de Llobregat

 • Lucía Galván Ferrón
 • Yisha Zeng
 • Elsa Zueco Quemades

Tercer premi categoria juvenil. Repte La Tecnòloga

ESTUDIS I TREBALL 

Grup: LDX

Institut Joaquim Rubió i Ors de Sant Boi de Llobregat

 • Lila Hernando Masó
 • Xenia Godoy Fernández 

Quart premi categoria juvenil. Repte La Tecnòloga

Càrrecs ocupats en sectors d’alta tecnologia per rama d’activitat i sexe.

Grup: las little einsteins

Institut Joaquim Rubió i Ors de Sant Boi de Llobregat

 • Carla Campos Santolaria
 • Sofia Egea Luque
 • Irene Ruiz Ortega

*La propietat dels treballs és de les persones autores i poden estar allotjats a pàgines o plataformes personals del propi grup.